Fornyings-, Administrasjons- og Kirkedepartementet håper derfor at Vegdirektoratet vil lytte til Difis oppfordring til dialog...