nane

2019 թ.- «Մոսկովյան աստղաթափ»

Էստրադային պար (9-11 տարեկանների տարիքային խումբ), «Նոր տարի»՝ 1-ին տեղ;

Ավետիսյան Նանե, մենապար (6-8 տարեկանների տարիքային խումբ),

«Մեղու»՝ 1-ին տեղ;

Էստրադային պար (9-12 տարեկանների տարիքային խումբ), «Տեխասի վարդերը»՝ 2-րդ տեղ;

Ժող. բեմ. բնորոշ պար (միջին տարիքային խումբ), «Տոնական» պար՝ 2-րդ տեղ:

Ժող. բեմ. բնորոշ պար (6-8 տարեկանների տարիքային խումբ), մենապար, Նանե Ավետիսյան, «Պոլկա» ՝ 2-րդ տեղ:

Ժող. բեմ. բնորոշ պար (8-12 տարեկանների տարիքային խումբ), ֆրանսիական պար «Ընկերուհիները»՝ 3-րդ տեղ: