nane

2020 թ.”World Art” մրցույթ, ք. Մոսկվա

  • “Գրան Պրի”՝ “Մենք ենք Մեր Սարերը” ստեղծագործության համար
  • Բաղիյան Ամելի՝ 1-ին տեղ
  • Հարությունյան Լուիզա՝ 1-ին տեղ
  • Ասատրյան Սոֆի և Բիլյան Միշել ՝ 1-ին տեղ
  • Հովհաննիսյան Նարե՝ 1-ին տեղ
  • Համբարձումյան Գայանե՝ 1-ին տեղ
  • Ավետիսյան Նանե՝ 1-ին տեղ
  • Նարե Զաքարյան՝ 2-րդ տեղ