nane

2021թ.- Շիրակի էսքիզներ

9-րդ հանրապետական մրցույթ-փառատոն՝ 1-ին մրցանակ 16-ից բարցր տարիքային խմբում, 2-րդ և 3-րդ մրցանակներ ՝ տարբեր տարիքային խմբերում: