nane

2021 Թ.- “VIVAT CUP 2021”

«Մուշ»՝ 1-ին տեղ

«Էրզրումի շորոր»՝ 1-ին տեղ

«Տարանտելլա»՝ 1-ին տեղ

«Վաղարշապատ»՝ 1-ին տեղ

«Տեխասի վարդերը»՝ 1-ին տեղ

«Սրբուհի»՝ 1-ին տեղ

«Փոքր պոլկա»՝ 1-ին տեղ

«Միկկի-Մաուս»՝ 2-րդ տեղ