nane

2023 թ. «Իրավունք TV»-ի տաղավարում է ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ, բալետմեյստեր, Մանկավարժական համալսարանի պարարվեստի ամբիոնի դոցենտ ԳԱԳԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ:

https://www.iravunk.com/?p=257422&l=am&fbclid=IwAR0-nvdvA-RXLTq_9Vmm3uKPWLGFWYkrGzoVkRVk1Wk8nv_FUE4L06BD8w8